A HICAP LI OFERIM L‘ESPAI ANEX A LA SEVA VIVENDA, PAGUI PER L’ESPAI QUE NECESSITI.